Vad är affiliatesidor?

1161894-affiliate-marketingDetta engelska ord har slängts runt på nätet i några år nu. Vi tänkte reda ut vad detta egentligen innebär och berätta hur du själv kan skapa en affiliatesida.Att vara en affilite handlar om att hjälpa andra företag att få kunder och besökare till sin sajt. Din sajt är en slags kundförmedlare och ju fler kunder du förmedlar, desto mer får du betalt för jobbet. Att vara en affiliatesida är i grund och botten en verksamhet som kan ge en fin extrainkomst om man lyckas.Inom vissa segment är det dock svårt att ta sig fram till toppen, såsom i casinosegmentet. Här är experterna redan långt före och deras sajter har år av arbete bakom sig. De som lyckas kan leva gott på sina sajter, men att ta sig tid är svårt och majoriteten lyckas aldrig.För att vara en affiliatesajt måste du först gå med i ett nätverk som kopplar ihop affiliatesajter med företag som är intresserad och betalar för den reklam som du kan erbjuda. Hur mycket du får betalt variera för mycket för att gissa om, men det vi kan berätta är att det finns flera sätt att få betalt.Varje gång någon klickar på en länk på din sajt till företaget sparas en cookie i datorn som håller koll på datorn. Cookie stannar i dator i upp till 30 dagar och om personen i fråga gör ett köp under den perioden, kommer företaget får ett meddelande som bevisar att kunden kom genom din sajt. Populärast idag är att få betalt för varje köp: du kanske få 3-10 % av summan som kunden handlade för.Man kan också få betalt för varje person som skriver upp sig på ett nyhetsbrev genom din sajt, eller för varje person som faktiskt klickar på din länk. Den sista är dock ovanlig eftersom det kan utnyttjas så lätt.För att lära dig mer om affiliateverksamhet hänvisar vi till Affiliate-Forum.

Vad man bör tänka på innan man skaffar hund?

BeagleDet finns mycket att tänka på och att beakta innan man väl slår slag i saken och köper hund. Det är viktigt att vara medveten om vad man ger sig in i både för sin egen, men också för djurets skull.Det är vanligt att många människor förhastar sig och skaffar olika sorters djur på ren impuls för att sedan antingen ångra sig, eller inte klarar av att sköta om dom som sig bör. Det är bland annat väldigt vanligt när det kommer till hundar. De allra flesta väljer hund efter utseende och glömmer bort alla speciella egenskaper, drag och behov som tillskrivs varje ras. Det är ofta här det går galet. Pensionärer som skaffar sig hundar som kräver en högre stimulans än vad de klarar av att ge sitt djur, eller barnfamiljer som skaffar hundraser som avlats fram med starka vaktinstinkter och inte vet hur dessa ska hanteras på rätt sätt.Det är alltså viktigt att läsa på om den ras som man är intresserad av. När man väl har all information på fötterna är det betydligt lättare att göra ett val som i slutändan blir rätt, än på helt oinformativa grunder. Det blir också lättare att tolka hundens beteende och att förhålla sig till detta, om du har viss vetskap om varför den agerar som den gör.En ny hund kräver även en hel del utrustning. Vissa saker är nödvändigare än andra och utformade för att det finns ett faktiskt funktionellt behov av produkterna, medans andra är sådana som man klarar sig utan, men som ändå kan vara av värde för hundens välmående, som till exempel leksaker.Man ska också komma ihåg att livet förändras drastiskt efter att du skaffat en hund på ett sätt som gör dig mera fastlåst än tidigare. Du som flockledare har numera ett extra ansvar som inte försvinner bara för att du vill fara på fest eller ta en sista minuten biljett utomlands. Hädanefter kräver sådana saker viss planering och du kan förmodligen många gånger tvingas prioritera, något som i och för sig inte behöver vara enbart negativt. Djur och barn sätter ofta perspektiv på saker och ting, men man ska som sagt ändå ha vissa bitar klart för sig innan man bestämmer sig för att skaffa hund.

Kostar det något att låna böcker på biblioteket?

Att låna böcker på biblioteket är i normalfallet gratis. Detta under förutsättning att låntagaren håller sig inom den stipulerade lånetiden och lämnar tillbaka boken, annars beläggs detta med straffavgift.Avgifter för lån kan förekomma då en bok måste lånas in från annat distrikt och dessutom kan viss mikrofilm ha en kostnad. Visa filmer på skiva brukar också ha en avgift och dessutom extra kort lånetid. Annars är det endast så kallade förseningsavgifter som kan belasta en låntagare, förr användes gärna ordet ”straffavgifter” i avskräckande syfte.

Ersättning

Andra kostnader kan drabba en person som är oaktsam och skadar objektet eller helt enkelt slarvar bort det. Vanligtvis finns schabloner för olika media för att avgöra ersättningens storlek men i en del fall kan återanskaffningspriset vara det som gäller. Det kan således bli dyrt att vara slarvig eller klumpig. Läser man en lånebok vid frukostbordet och spiller kaffe på densamma kan det bli en dyr frukost. Eftersom det är gratis att låna böcker på bibliotek blir det tillgängligt för alla människor att låna.

Vilka avdelningar brukar finnas på biblioteket?

Hur strukturen inne i ett stadsbibliotek ser ut beror på byggnadens utformning. I en del städer huserar man i gamla eller äldre byggnader och då måste ledningen hålla sig till de lösningar som erbjuds. I andra fall är det mer nybyggda hus som har designats just för ändamålet. Det kan ge gott om plats men det går det även att ha i äldre byggnader, givetvis.Med ett stadsbibliotek, Norrköpings som exempel, kan se ut som följer: en avdelning för tidningsläsning med fontän, fåtöljer, soffor och bord där dagstidningar från hela landet samt en del av världens hörn finns tillgängligt. Dessutom har de mer populära magasinen och intressanta broschyrer plats där. I övrigt på nedre botten har man de avdelningar av böcker som är mest populära som skönlitteratur och en del facktidskrift. Dessutom finns några sidorum där utställningar håller hus och där föreläsningar hålls. Barnens lekrum får också plats liksom expedition och kassa.

Lånedatorer

På övervåningen finns en avdelning med lånedatorer som är anslutna till internet. Här finns även större bord för studier och därför är det mesta av facklitteratur och referensbibliotek placerat här. På både under- och övervåning finns dessutom datorer med databaser över böcker, filmer med mera. Dessa har nu för tiden ersatt de gamla kortlådorna. På övervåningen finns även apparater för läsning av mikrofilm, gamla tidningar och annat äldrematerial som finns på sådana.

Hur brukar lånereglerna se ut på biblioteket?

Naturligtvis finns det regler för hur lån av böcker eller annan media ska gå till. Biblioteken runt om landet har ungefär samma bestämmelser men små avvikelser kan förekomma. En grundläggande regel är att ingen har rätt att låta någon annan använda sitt eget registrerade lånekort och att man alltid är ansvarig för det som lånas.Att böcker eller skivor sköts på ett tillfredsställande sätt så att skador inte uppkommer är en viktig aspekt, och uppkommer skador kan man bli ersättningsskyldig. Om kortet tappas måste man omedelbart anmäla detta. Givetvis bör alla låntagare känna till lånetidens längd och särskilda regler som kan gälla för vissa böcker eller skivor.

Lånetid

Normalt går det att låna en bok i fyra veckor och dessutom därefter göra ett omlån på lika lång tid. Dock brukar reserverade böcker, filmer eller ljudböcker ha halv lånetid och inte vara möjliga att låna om. Även en del andra medier har kortad lånetid men i alla fallen gäller att personalen noga upplyser om detta och dessutom får man ett lånekvitto som numer ersatt den gamla lånelistan som satt längst bak i boken. Dessutom har en del filmer och spel samt tidskrifter en begränsning i att högsta antalet per lånetid är två stycken.

Vilken svensk författare är populärast just nu på bibliotek?

Inom deckargenren har Sverige haft en enorm utveckling med nya författare som blivit mycket populära. En av dessa är Mari Jungstedt som med sina kriminalromaner, vilka utspelar sig främst på Gotland, för närvarande är en av de mest populära författarna om man ser till bibliotekens statistik.Just nu ligger två av hennes senaste böcker om kriminalkommissarie Anders Knutas och journalisten Johan Berg på topplistan över mest lånade böcker. Dessa har titlarna ”Du går inte ensam” och ”Den man älskar”. Att utse en författare som landets populäraste är en nära omöjlig uppgift eftersom det finns flera genre och inriktningar. Men en fingervisning kan vara att just kriminalromaner är mycket lästa just nu och att välja en författare inom den avdelningen är inte lätt då det finns flera mycket goda författare.

Filmatiserade böcker

Mari Jungstedt debuterade när hon passerat fyrtioårsstrecket efter en karriär som journalist i radio och tv. Efter ett dussin romaner med många mord på ön Gotland släppte hon nyligen en bok som utspelar sig på Gran Canaria. Fyra av Gotlandshistorierna har filmatiserats och hennes böcker har översatts på inte mindre än femton språk.

Vad behöver jag för att kunna få låna böcker på ett svenskt bibliotek?

Att skaffa sig tillgång till bibliotekstjänster i Sverige kräver inte mer än ett personnummer som grund. Har man ett sådant går det att registrera sig och därefter utföra alla de tjänster som erbjuds, och de är många. Däremot kanske man behöver en viss kunskap om hur de böcker som söks ska kunna hittas.All information om hur det går till finns men för den oinvigde kan det te sig lite svårt med klassificeringssystem och andra okända begrepp. Svenska bibliotek använder ett system som heter SAB. I denna indelas böckerna efter vad de handlar om. Upplägget följer svenska alfabetet där varje bokstav anger en avgränsad grupp. Exempelvis bokstaven I för böcker inom konst, musik, teater, film och fotografi. Men allt detta och hur man söker efter en speciell titel eller en särskild författare går det att få hjälp med. Det är sådant som bibliotekarier har utbildning för och är till för.

Bli medlem

Man behöver inte vara låntagare för att läsa böcker eller tidningar på själva biblioteket. Dessutom är vissa böcker märkta med ”referenslitteratur”, dessa kan man endast läsa på plats, inte låna med hem. Processen för att bli medlem i biblioteket är i de flesta fall enkel, bara att legitimera sig så utfärdar en ansvarig personal ett bibliotekskort.

Vad kan man göra på ett bibliotek?

Nu för tiden är biblioteken inte enbart ett ställe med hyllor för böcker. För många är det en plats för egna aktiviteter eller i grupp. Utbudet på de större stadsbiblioteken brukar innefatta en stor variabel av arrangemang. Men vill man bara vara för sig själv går det att sitta med en tidning eller ett magasin, eller att läsa gamla tidningar som fotograferats in på rulle.Det går på många ställen att låna en dator med internetuppkoppling och även utföra skanning eller utskrift av dokument. Det finns ytterligare flera tillgångar att utnyttja och något som tillkommit på senare år är lån av filmer, spel och ljudböcker. Dessutom kan många lån göras online, både strömmande ljudböcker men även e-böcker. Det går även att göra reservationer och många andra ärenden via en dator, surfplatta eller smartphone och internet.

Tillgängligt för alla

För barn och unga har biblioteken flera olika aktiviteter, lekar och underhållning. Det senare även för äldre såsom diktuppläsning, författarträffar eller andra föreläsningar. Utställningar brukar de flesta bibliotek ha igång, både en sådan eller ibland flera. Att biblioteken är ett ställe för alla inriktningar råder det ingen tvekan om och de större är tillgängliga långa tider dagligen. Ett exempel är Norrköping där stadsbiblioteket har öppet alla dagar i veckan med totalt sextioåtta timmar.

Hur länge måste jag studera för att bli bibliotekarie?

En bibliotekarie är en synnerligen välutbildad person. Den som sätter sig in i biblioteksväsendet med klassificeringssystem och informationsstruktur kommer att förstå att en sådan utbildning lär ut väldigt mycket kunskap. För att utbilda sig till bibliotekarie måste man läsa biblioteks- och informationsvetenskap.Det kan man göra på Bibliotekshögskolan på någon av följande institutioner: i Borås, Linnéuniversitetet, Lunds universitet, Uppsala universitet och Umeå universitet. Upplägget och längden av studierna skiljer sig något från de olika orterna. Som exempelvis den första och sista nämnda erbjuder man en kandidatutbildning som varar i tre år och ger sammanlagt 180 högskolepoäng. En del av tiden är fastslagen medan man i andra delar kan välja inriktning. Förutom denna kurs som ger kandidatexamen kan man i Borås även studera flera olika masterprogram inom denna genre.

Masterutbildning

På Uppsala och Lunds universitet kan man studera masterutbildningar i ABM, som står för arkiv, bibliotek och museum. Dessa inriktar sig mot biblioteks- och informationsvetenskap. Där studerar eleverna två år och får då 120 högskolepoäng. En sådan kurs kan i Uppsala också studerar på distans. Behörighet med kandidatexamen är ett grundkrav.

När anlades landets första bibliotek?

Förr i tiden ansågs lägre stående folk att inte ha förståndsgåvor som den högre, det vill säga adeln. Eftersom de var den senare som menade detta kunde det bli svårt att övertyga om motsatsen. Att kunna läsa och skriva var helt inte något som dessa bönder, fiskare och annat ”löst” folk behövde.Av den anledningen var det långt in på 1800-talet som motståndet till anläggande av folkbibliotek fanns kvar. I en förordning av 1842 slutligen, föreskrevs skyldighet för prästerskapet att uppmuntra till inrättande av bibliotek i socknarna ”för underhållande av de i skolan förvärvade kunskaper och synnerligen för befrämjandet av en sann kristelig bildning”.

Folkbiblioteket

Inte många år senare fanns över tusen bibliotek i landet. Dock hade det redan år 1800, som kan beläggas i bevarad skrift, ett bibliotek av det som senare kallades folkbibliotek, anordnats i Småland, närmare bestämt i Lekeryds socken. Det dröjde dock fram till 1929 innan bestämmelse om startande av större bibliotek infördes. Året efter inrättades centralbibliotek, det som idag kallas Stadsbibliotek, i Malmö och Karlstad samt året därefter Eskilstuna och Luleå. Dock hade redan 1926, Linköping ett sådant som kunde liknas vid stadsbibliotek med dess stifts- och landsbibliotek.