Vad kan vi göra för att hjälpa vår miljö?

Det är lätt att känna sig besvärad när man tänker på klimatfrågan. Trots progressiv lagstiftning står vi i Sverige för ett större klimatavtryck per capita än vad många länder gör.

Självklart uppkommer frågan: hur kan vi egentligen hjälpa vår miljö? Hela ansvaret ligger förstås inte på individen, men det finns ändå mycket vi kan göra. Genom att källsortera, äta mer vegetariskt och skippa onödiga resor kommer man långt men det är också viktigt att syna sin konsumtion. Konsumtionsbaserade utsläpp står nämligen för en betydande del av utsläppen, något som många inte tänker på.

Tips för mer hållbar konsumtion

Först och främst är det klokt att fråga sig om köpet är nödvändigt. Går det att lappa, laga eller kanske låna av en vän? På nätet finns många bra tips på exempelvis hur du kan få dina saker att hålla längre eller samäga dem med andra. Samtidigt vill alla unna sig något nytt och fräscht ibland, kanske särskilt till hemmet där vi tillbringar så mycket tid. Våra hem speglar vår personlighet och genom att handla mer hållbar inredning hem kan man förändra utan att behöva göra resurskrävande renoveringar. För att minska konsumtionen på sikt är hållbara produkter en nyckel; utöver miljövänligare produktion varar de längre, vilket minskar behovet av ytterligare konsumtion.