Vad är ett bodelningsavtal?

Ett bodelningsavtal skriver du i samband med separation och/eller skilsmässa. Det kan också du också göra när någon har dött eller om du vill flytta ifrån din make eller maka och leva som särbos.

Ett juridiskt dokument

Med ett bodelningsavtal kan du försäkra dig om att båda parter är med på vem som får vad vid separationen. På så vis vet du att den andra parten inte har möjlighet att i framtiden kräva några av dina ägodelar. Det är något som du bör försöka att avklara så snabbt som möjligt om någon av de ovan nämnda förändringarna i ditt liv sker. Väntar du för länge, så ökar risken för svårigheter.

Dela upp ägodelar

Med ett bodelningsavtal reder du ut flera saker. För det första avgör du vem som äger vad. Förut har ni kanske delat på egendomen och när nu en separation sker behöver den tillhöra en av er. För det andra utreder du skulder. Det kan vara så, att den ena partnern är skyldig den andra pengar. Då blir ett avtal om återbetalning upprättat. Har du ett gemensamt lån med din partner så kan du också behandla återbetalningen av dessa i ett bodelningsavtal. För mer information, läs mer på nätet om detta!