Hur länge måste jag studera för att bli bibliotekarie?

En bibliotekarie är en synnerligen välutbildad person. Den som sätter sig in i biblioteksväsendet med klassificeringssystem och informationsstruktur kommer att förstå att en sådan utbildning lär ut väldigt mycket kunskap. För att utbilda sig till bibliotekarie måste man läsa biblioteks- och informationsvetenskap.Det kan man göra på Bibliotekshögskolan på någon av följande institutioner: i Borås, Linnéuniversitetet, Lunds universitet, Uppsala universitet och Umeå universitet. Upplägget och längden av studierna skiljer sig något från de olika orterna. Som exempelvis den första och sista nämnda erbjuder man en kandidatutbildning som varar i tre år och ger sammanlagt 180 högskolepoäng. En del av tiden är fastslagen medan man i andra delar kan välja inriktning. Förutom denna kurs som ger kandidatexamen kan man i Borås även studera flera olika masterprogram inom denna genre.

Masterutbildning

På Uppsala och Lunds universitet kan man studera masterutbildningar i ABM, som står för arkiv, bibliotek och museum. Dessa inriktar sig mot biblioteks- och informationsvetenskap. Där studerar eleverna två år och får då 120 högskolepoäng. En sådan kurs kan i Uppsala också studerar på distans. Behörighet med kandidatexamen är ett grundkrav.