Kostar det något att låna böcker på biblioteket?

Att låna böcker på biblioteket är i normalfallet gratis. Detta under förutsättning att låntagaren håller sig inom den stipulerade lånetiden och lämnar tillbaka boken, annars beläggs detta med straffavgift.Avgifter för lån kan förekomma då en bok måste lånas in från annat distrikt och dessutom kan viss mikrofilm ha en kostnad. Visa filmer på skiva brukar också ha en avgift och dessutom extra kort lånetid. Annars är det endast så kallade förseningsavgifter som kan belasta en låntagare, förr användes gärna ordet ”straffavgifter” i avskräckande syfte.

Ersättning

Andra kostnader kan drabba en person som är oaktsam och skadar objektet eller helt enkelt slarvar bort det. Vanligtvis finns schabloner för olika media för att avgöra ersättningens storlek men i en del fall kan återanskaffningspriset vara det som gäller. Det kan således bli dyrt att vara slarvig eller klumpig. Läser man en lånebok vid frukostbordet och spiller kaffe på densamma kan det bli en dyr frukost. Eftersom det är gratis att låna böcker på bibliotek blir det tillgängligt för alla människor att låna.