Vilka avdelningar brukar finnas på biblioteket?

Hur strukturen inne i ett stadsbibliotek ser ut beror på byggnadens utformning. I en del städer huserar man i gamla eller äldre byggnader och då måste ledningen hålla sig till de lösningar som erbjuds. I andra fall är det mer nybyggda hus som har designats just för ändamålet. Det kan ge gott om plats men det går det även att ha i äldre byggnader, givetvis.Med ett stadsbibliotek, Norrköpings som exempel, kan se ut som följer: en avdelning för tidningsläsning med fontän, fåtöljer, soffor och bord där dagstidningar från hela landet samt en del av världens hörn finns tillgängligt. Dessutom har de mer populära magasinen och intressanta broschyrer plats där. I övrigt på nedre botten har man de avdelningar av böcker som är mest populära som skönlitteratur och en del facktidskrift. Dessutom finns några sidorum där utställningar håller hus och där föreläsningar hålls. Barnens lekrum får också plats liksom expedition och kassa.

Lånedatorer

På övervåningen finns en avdelning med lånedatorer som är anslutna till internet. Här finns även större bord för studier och därför är det mesta av facklitteratur och referensbibliotek placerat här. På både under- och övervåning finns dessutom datorer med databaser över böcker, filmer med mera. Dessa har nu för tiden ersatt de gamla kortlådorna. På övervåningen finns även apparater för läsning av mikrofilm, gamla tidningar och annat äldrematerial som finns på sådana.