Hur brukar lånereglerna se ut på biblioteket?

Naturligtvis finns det regler för hur lån av böcker eller annan media ska gå till. Biblioteken runt om landet har ungefär samma bestämmelser men små avvikelser kan förekomma. En grundläggande regel är att ingen har rätt att låta någon annan använda sitt eget registrerade lånekort och att man alltid är ansvarig för det som lånas.Att böcker eller skivor sköts på ett tillfredsställande sätt så att skador inte uppkommer är en viktig aspekt, och uppkommer skador kan man bli ersättningsskyldig. Om kortet tappas måste man omedelbart anmäla detta. Givetvis bör alla låntagare känna till lånetidens längd och särskilda regler som kan gälla för vissa böcker eller skivor.

Lånetid

Normalt går det att låna en bok i fyra veckor och dessutom därefter göra ett omlån på lika lång tid. Dock brukar reserverade böcker, filmer eller ljudböcker ha halv lånetid och inte vara möjliga att låna om. Även en del andra medier har kortad lånetid men i alla fallen gäller att personalen noga upplyser om detta och dessutom får man ett lånekvitto som numer ersatt den gamla lånelistan som satt längst bak i boken. Dessutom har en del filmer och spel samt tidskrifter en begränsning i att högsta antalet per lånetid är två stycken.