Vad behöver jag för att kunna få låna böcker på ett svenskt bibliotek?

Att skaffa sig tillgång till bibliotekstjänster i Sverige kräver inte mer än ett personnummer som grund. Har man ett sådant går det att registrera sig och därefter utföra alla de tjänster som erbjuds, och de är många. Däremot kanske man behöver en viss kunskap om hur de böcker som söks ska kunna hittas.All information om hur det går till finns men för den oinvigde kan det te sig lite svårt med klassificeringssystem och andra okända begrepp. Svenska bibliotek använder ett system som heter SAB. I denna indelas böckerna efter vad de handlar om. Upplägget följer svenska alfabetet där varje bokstav anger en avgränsad grupp. Exempelvis bokstaven I för böcker inom konst, musik, teater, film och fotografi. Men allt detta och hur man söker efter en speciell titel eller en särskild författare går det att få hjälp med. Det är sådant som bibliotekarier har utbildning för och är till för.

Bli medlem

Man behöver inte vara låntagare för att läsa böcker eller tidningar på själva biblioteket. Dessutom är vissa böcker märkta med ”referenslitteratur”, dessa kan man endast läsa på plats, inte låna med hem. Processen för att bli medlem i biblioteket är i de flesta fall enkel, bara att legitimera sig så utfärdar en ansvarig personal ett bibliotekskort.