Vilket är Sveriges största bibliotek?

Den oinvigde kan tro att Humlegården är något annat än en park. Denna lummiga oas är den största parken i Stockholms city. Där ligger Kungliga biblioteket, i folkmun endast KB, som är Sveriges nationalbibliotek.Biblioteket enligt lag tar in och arkiverar allt tryckt material som ges ut i Sverige. Detta har denna institution sysslat med sedan 1661 vilket innebär att det idag inrymmer cirka 18 miljoner objekt. Därmed kan Kungliga biblioteket utnämnas till Sveriges största bibliotek. På senare år har denna statliga myndighet även ansvar för att samla in audiovisuella medier.

Statligt byggnadsminne

De samlingar som Kungliga biblioteket innehar är tillgängliga för alla men verksamheten riktar sig främst till forskare. Material får inte lånas hem utan var och en måste studera dessa på plats. Allting finns inte tillgängligt på hyllor i allmänna utrymmen utan måste beställas fram i förväg. De flyttade in i byggnaden i Humlegården under 1800-talets slut och Kungliga biblioteket har utsetts till statligt byggnadsminne sedan 1935. I storlek vad antalet besökare beträffar kan kanske Stockholms universitetsbibliotek konkurrera. Det är landets största forskningsbibliotek med över en och en halv miljoner besökare årligen.

Hur är klassifikationssystemet indelat?

Böcker och litteratur är ett vida brett ämne som kräver systematisering. I Sverige används SAB vilket uttyds som ”Sveriges Allmänna Biblioteksförening”. Systemet indelar böckerna i olika kategorier och varje sådan får en bokstav, en versal som beteckning.Exempelvis K står för historia, T för matematik, H för skönlitteratur och så vidare. Det verkar ganska enkelt men inom varje sådant område finns ytterligare ett antal förgreningar och dessa måste då särskiljas. Underkategorierna betecknas även de med bokstäver men då gemena. Därtill kommer indelningstecken som kolon, komma med flera. Exempelvis beskrivs geografiska delar med ett bindestreck, som i ett specifikt fall kan se ut så här: Ab-c Bibliotek : Sverige eller Qaea-j Penningväsen : Frankrike.

Övergång

Nästan hela alfabetet används utom Å och Ö, vilket ger hela 25 kategorier i vårt svenska klassificeringssystem. Men även systemet Dewey används inom landet och Svensk Biblioteksförening överväger en övergång till detta. Utvecklingsrådet anser att det ska genomföras då det långsiktigt inte finns några skäl att ett litet land som Sverige håller och sköter ett eget system. De två systemen betecknas som hierarkiska men innehåller dock både hierarkiska och facetterade element. Man kan kalla det för ett centralstyrt system men facetterad innebär i princip större spridning.

Vilken bok ska jag läsa för att lära mig om upphandling?

Det är viktigt för anställda på företag som säkrar kontrakt via offentlig upphandling att lära sig hur denna process fungerar. Den offentliga upphandlingen skiljer sig mot den privata genom de lagar och bestämmelser som reglerar hur köpare och säljare skall förhålla sig.1561046-businessman-the-signing-contractFörutom juridiska regelverk finns i första hand två böcker om upphandling att läsa: ”Vinnande anbud – Så lyckas du i offentliga upphandlingar” och ”Strategisk offentlig upphandling”. Båda har skrivits av Magnus Josephson. Boken ”Vinnande anbud” ger den som skall ge sig in i anbudsgivning inte bara råd utan talar även om hur man ska bära sig åt. Vill man ta hem affären så bör man studera denna bok som bygger på verkliga fall med vinnande metoder.”Strategisk offentlig upphandling” beskriver de delar av verksamheten som behöver penetreras för att de mål som satts upp skall uppnås. Författaren menar att det offentliga idag ägnar sig åt förvaltning, men att man bör organisera sig så att verksamheten kan utvecklas och gå framåt. Hur man gör detta får man svar på om man läser Magnus Josephsons bok.

Hur går en upphandling till?

Upphandlingen börjar med att stat eller kommun bjuder in företag att inkomma med anbud. Båda sidor i handeln bör ha en genomtänkt strategi. Hur skall en kommun formulera sin förfrågan? De många regleringarna medför att denna förfrågan måste göras på ett visst sätt. Man utgår från att få bästa möjliga vara till bästa möjliga pris. Hur gör man då för att detta skall framstå klart? Den andra sidan – säljaren, skall sedan lämna ett anbud. Hur detta anbud skall se ut bestäms av de kriterier som köparen ställt upp. Men det finns alltid grundläggande principer som inte kan frångås och man bör veta vad man ger sig in i.

Vem har skrivit böckerna om Harry Potter?

HedvigSvar: Böckerna om Harry Potter är skrivna av den brittiska författaren J.K. Rowling. J.K. står för Joanne Kathleen men hennes riktiga namn är egentligen kort och gott bara Joanne Rowling. Anledningen till att hon är känd världen över som J.K. Rowling är att hennes bokförlag, Bloomsbury, inför publiceringen av den första boken i Harry Potter-serien, ”De vises sten”, rådde henne att publicera boken under en pseudonym. Anledningen till detta var att man från Bloomsbury trodde att boken skulle sälja avsevärt mycket mindre om det för köparna framgick att det var en kvinnlig författare.Rowling valde då namnet Kathleen att stå för bokstaven K, men faktum är att detta aldrig varit del av hennes riktig namn. Namnet tog hon från sin älskade farmor. Faktum är att hon nu inte heller per definition heter Rowling. När hon gifte sig med sin nuvarande man Neil Murray, så tog hon hans efternamn. Dock så är hennes skrivarnamn fortfarande J.K. Rowling – även om hon till sin senaste bok gav ut den under pseudonymen Robert Galbraith.