Vilken bok ska jag läsa för att lära mig om upphandling?

Det är viktigt för anställda på företag som säkrar kontrakt via offentlig upphandling att lära sig hur denna process fungerar. Den offentliga upphandlingen skiljer sig mot den privata genom de lagar och bestämmelser som reglerar hur köpare och säljare skall förhålla sig.1561046-businessman-the-signing-contractFörutom juridiska regelverk finns i första hand två böcker om upphandling att läsa: ”Vinnande anbud – Så lyckas du i offentliga upphandlingar” och ”Strategisk offentlig upphandling”. Båda har skrivits av Magnus Josephson. Boken ”Vinnande anbud” ger den som skall ge sig in i anbudsgivning inte bara råd utan talar även om hur man ska bära sig åt. Vill man ta hem affären så bör man studera denna bok som bygger på verkliga fall med vinnande metoder.”Strategisk offentlig upphandling” beskriver de delar av verksamheten som behöver penetreras för att de mål som satts upp skall uppnås. Författaren menar att det offentliga idag ägnar sig åt förvaltning, men att man bör organisera sig så att verksamheten kan utvecklas och gå framåt. Hur man gör detta får man svar på om man läser Magnus Josephsons bok.

Hur går en upphandling till?

Upphandlingen börjar med att stat eller kommun bjuder in företag att inkomma med anbud. Båda sidor i handeln bör ha en genomtänkt strategi. Hur skall en kommun formulera sin förfrågan? De många regleringarna medför att denna förfrågan måste göras på ett visst sätt. Man utgår från att få bästa möjliga vara till bästa möjliga pris. Hur gör man då för att detta skall framstå klart? Den andra sidan – säljaren, skall sedan lämna ett anbud. Hur detta anbud skall se ut bestäms av de kriterier som köparen ställt upp. Men det finns alltid grundläggande principer som inte kan frångås och man bör veta vad man ger sig in i.