Hur är klassifikationssystemet indelat?

Böcker och litteratur är ett vida brett ämne som kräver systematisering. I Sverige används SAB vilket uttyds som ”Sveriges Allmänna Biblioteksförening”. Systemet indelar böckerna i olika kategorier och varje sådan får en bokstav, en versal som beteckning.Exempelvis K står för historia, T för matematik, H för skönlitteratur och så vidare. Det verkar ganska enkelt men inom varje sådant område finns ytterligare ett antal förgreningar och dessa måste då särskiljas. Underkategorierna betecknas även de med bokstäver men då gemena. Därtill kommer indelningstecken som kolon, komma med flera. Exempelvis beskrivs geografiska delar med ett bindestreck, som i ett specifikt fall kan se ut så här: Ab-c Bibliotek : Sverige eller Qaea-j Penningväsen : Frankrike.

Övergång

Nästan hela alfabetet används utom Å och Ö, vilket ger hela 25 kategorier i vårt svenska klassificeringssystem. Men även systemet Dewey används inom landet och Svensk Biblioteksförening överväger en övergång till detta. Utvecklingsrådet anser att det ska genomföras då det långsiktigt inte finns några skäl att ett litet land som Sverige håller och sköter ett eget system. De två systemen betecknas som hierarkiska men innehåller dock både hierarkiska och facetterade element. Man kan kalla det för ett centralstyrt system men facetterad innebär i princip större spridning.