När anlades landets första bibliotek?

Förr i tiden ansågs lägre stående folk att inte ha förståndsgåvor som den högre, det vill säga adeln. Eftersom de var den senare som menade detta kunde det bli svårt att övertyga om motsatsen. Att kunna läsa och skriva var helt inte något som dessa bönder, fiskare och annat ”löst” folk behövde.Av den anledningen var det långt in på 1800-talet som motståndet till anläggande av folkbibliotek fanns kvar. I en förordning av 1842 slutligen, föreskrevs skyldighet för prästerskapet att uppmuntra till inrättande av bibliotek i socknarna ”för underhållande av de i skolan förvärvade kunskaper och synnerligen för befrämjandet av en sann kristelig bildning”.

Folkbiblioteket

Inte många år senare fanns över tusen bibliotek i landet. Dock hade det redan år 1800, som kan beläggas i bevarad skrift, ett bibliotek av det som senare kallades folkbibliotek, anordnats i Småland, närmare bestämt i Lekeryds socken. Det dröjde dock fram till 1929 innan bestämmelse om startande av större bibliotek infördes. Året efter inrättades centralbibliotek, det som idag kallas Stadsbibliotek, i Malmö och Karlstad samt året därefter Eskilstuna och Luleå. Dock hade redan 1926, Linköping ett sådant som kunde liknas vid stadsbibliotek med dess stifts- och landsbibliotek.

Vilket är Sveriges största bibliotek?

Den oinvigde kan tro att Humlegården är något annat än en park. Denna lummiga oas är den största parken i Stockholms city. Där ligger Kungliga biblioteket, i folkmun endast KB, som är Sveriges nationalbibliotek.Biblioteket enligt lag tar in och arkiverar allt tryckt material som ges ut i Sverige. Detta har denna institution sysslat med sedan 1661 vilket innebär att det idag inrymmer cirka 18 miljoner objekt. Därmed kan Kungliga biblioteket utnämnas till Sveriges största bibliotek. På senare år har denna statliga myndighet även ansvar för att samla in audiovisuella medier.

Statligt byggnadsminne

De samlingar som Kungliga biblioteket innehar är tillgängliga för alla men verksamheten riktar sig främst till forskare. Material får inte lånas hem utan var och en måste studera dessa på plats. Allting finns inte tillgängligt på hyllor i allmänna utrymmen utan måste beställas fram i förväg. De flyttade in i byggnaden i Humlegården under 1800-talets slut och Kungliga biblioteket har utsetts till statligt byggnadsminne sedan 1935. I storlek vad antalet besökare beträffar kan kanske Stockholms universitetsbibliotek konkurrera. Det är landets största forskningsbibliotek med över en och en halv miljoner besökare årligen.

Hur är klassifikationssystemet indelat?

Böcker och litteratur är ett vida brett ämne som kräver systematisering. I Sverige används SAB vilket uttyds som ”Sveriges Allmänna Biblioteksförening”. Systemet indelar böckerna i olika kategorier och varje sådan får en bokstav, en versal som beteckning.Exempelvis K står för historia, T för matematik, H för skönlitteratur och så vidare. Det verkar ganska enkelt men inom varje sådant område finns ytterligare ett antal förgreningar och dessa måste då särskiljas. Underkategorierna betecknas även de med bokstäver men då gemena. Därtill kommer indelningstecken som kolon, komma med flera. Exempelvis beskrivs geografiska delar med ett bindestreck, som i ett specifikt fall kan se ut så här: Ab-c Bibliotek : Sverige eller Qaea-j Penningväsen : Frankrike.

Övergång

Nästan hela alfabetet används utom Å och Ö, vilket ger hela 25 kategorier i vårt svenska klassificeringssystem. Men även systemet Dewey används inom landet och Svensk Biblioteksförening överväger en övergång till detta. Utvecklingsrådet anser att det ska genomföras då det långsiktigt inte finns några skäl att ett litet land som Sverige håller och sköter ett eget system. De två systemen betecknas som hierarkiska men innehåller dock både hierarkiska och facetterade element. Man kan kalla det för ett centralstyrt system men facetterad innebär i princip större spridning.