Vilket är Sveriges största bibliotek?

Den oinvigde kan tro att Humlegården är något annat än en park. Denna lummiga oas är den största parken i Stockholms city. Där ligger Kungliga biblioteket, i folkmun endast KB, som är Sveriges nationalbibliotek.

Biblioteket enligt lag tar in och arkiverar allt tryckt material som ges ut i Sverige. Detta har denna institution sysslat med sedan 1661 vilket innebär att det idag inrymmer cirka 18 miljoner objekt. Därmed kan Kungliga biblioteket utnämnas till Sveriges största bibliotek. På senare år har denna statliga myndighet även ansvar för att samla in audiovisuella medier.

Statligt byggnadsminne

De samlingar som Kungliga biblioteket innehar är tillgängliga för alla men verksamheten riktar sig främst till forskare. Material får inte lånas hem utan var och en måste studera dessa på plats. Allting finns inte tillgängligt på hyllor i allmänna utrymmen utan måste beställas fram i förväg. De flyttade in i byggnaden i Humlegården under 1800-talets slut och Kungliga biblioteket har utsetts till statligt byggnadsminne sedan 1935. I storlek vad antalet besökare beträffar kan kanske Stockholms universitetsbibliotek konkurrera. Det är landets största forskningsbibliotek med över en och en halv miljoner besökare årligen.