Vad behöver jag för att kunna få låna böcker på ett svenskt bibliotek?

Att skaffa sig tillgång till bibliotekstjänster i Sverige kräver inte mer än ett personnummer som grund. Har man ett sådant går det att registrera sig och därefter utföra alla de tjänster som erbjuds, och de är många. Däremot kanske man behöver en viss kunskap om hur de böcker som söks ska kunna hittas.

All information om hur det går till finns men för den oinvigde kan det te sig lite svårt med klassificeringssystem och andra okända begrepp. Svenska bibliotek använder ett system som heter SAB. I denna indelas böckerna efter vad de handlar om. Upplägget följer svenska alfabetet där varje bokstav anger en avgränsad grupp. Exempelvis bokstaven I för böcker inom konst, musik, teater, film och fotografi. Men allt detta och hur man söker efter en speciell titel eller en särskild författare går det att få hjälp med. Det är sådant som bibliotekarier har utbildning för och är till för.

Bli medlem

Man behöver inte vara låntagare för att läsa böcker eller tidningar på själva biblioteket. Dessutom är vissa böcker märkta med ”referenslitteratur”, dessa kan man endast läsa på plats, inte låna med hem. Processen för att bli medlem i biblioteket är i de flesta fall enkel, bara att legitimera sig så utfärdar en ansvarig personal ett bibliotekskort.

Vilken bok ska jag läsa för att lära mig om upphandling?

Det är viktigt för anställda på företag som säkrar kontrakt via offentlig upphandling att lära sig hur denna process fungerar. Den offentliga upphandlingen skiljer sig mot den privata genom de lagar och bestämmelser som reglerar hur köpare och säljare skall förhålla sig.

1561046-businessman-the-signing-contract

Förutom juridiska regelverk finns i första hand två böcker om upphandling att läsa: ”Vinnande anbud – Så lyckas du i offentliga upphandlingar” och ”Strategisk offentlig upphandling”. Båda har skrivits av Magnus Josephson. Boken ”Vinnande anbud” ger den som skall ge sig in i anbudsgivning inte bara råd utan talar även om hur man ska bära sig åt. Vill man ta hem affären så bör man studera denna bok som bygger på verkliga fall med vinnande metoder.

”Strategisk offentlig upphandling” beskriver de delar av verksamheten som behöver penetreras för att de mål som satts upp skall uppnås. Författaren menar att det offentliga idag ägnar sig åt förvaltning, men att man bör organisera sig så att verksamheten kan utvecklas och gå framåt. Hur man gör detta får man svar på om man läser Magnus Josephsons bok.

Hur går en upphandling till?

Upphandlingen börjar med att stat eller kommun bjuder in företag att inkomma med anbud. Båda sidor i handeln bör ha en genomtänkt strategi. Hur skall en kommun formulera sin förfrågan? De många regleringarna medför att denna förfrågan måste göras på ett visst sätt. Man utgår från att få bästa möjliga vara till bästa möjliga pris. Hur gör man då för att detta skall framstå klart? Den andra sidan – säljaren, skall sedan lämna ett anbud. Hur detta anbud skall se ut bestäms av de kriterier som köparen ställt upp. Men det finns alltid grundläggande principer som inte kan frångås och man bör veta vad man ger sig in i.

Hur kan jag distribuera böcker som jag själv gett ut?

Du har skrivit din bok och skickat ut den till tryckeriet för egenutgivning. Nästa steg blir då att se över distributionen. Hur ska boken distribueras ut till bokhandeln?

Vill du att boken ska sälja, måste den synas. Det finns många olika sätt att försäkra sig om det. Boken behöver ett ISBN-nummer, som gör att den kan hittas i alla bokhandlar och bibliotek. Den bör också listas i Bokrondellen och i de stora bokhandlarna på nätet så att andra än dina närmaste får upp ögonen för den. Att ordna allt detta själv kan dock kännas överväldigande. Det finns dock hjälp att få. Ett företag som har många olika tjänster att erbjuda vid bokutgivning i form av självpublicering är Vulkanmedia. De har paketerat en mängd olika tjänster för att hjälpa dig med utgivningen av din bok, inte minst den delen som handlar om distribution av din bok. Deras distributionspaket innebär att att din bok finns tillgänglig hos alla svenska bokhandlare och hos de stora näthandlarna som Bokus, Adlibris och CDON.

Distributionspaketet förutsätter att du gör det mesta arbetet med boken själv och blir därför väldigt kostnadseffektivt. Det du får i det paketet är att boken blir känd genom att boken publiceras i LIBRIS och i Bokrondellen. Boken får även ett unikt ISBN-nummer och även en EAN-kod om du vill ha det. Dessutom hanterar distributionspaketet pliktexemplar.

De flesta bibliotek har idag hela sitt bokinnehav i en katalog på nätet. Dessutom samarbetar kommunbiblioteken med varandra så att man kan beställa en bok hos sitt vanliga bibliotek, och efter någon dag kan man hämta den. Det innebär att om din självutgivna bok finns på något bibliotek i närheten så blir den synlig i många andra biblioteks bokkataloger förutsatt att boken är är distribuerad och publicerad och därmed fått ett ISBN-nummer.